Voorjaarskermis 17 juni 2019

Op 17 juni jl. hebben we, wederom onder zomerse weeromstandigheden, weer onze jaarlijkse voorjaarskermis gevierd.

Om 6.30 uur werden de gildeleden en de rest van Zeddam door onze trommelaars gewekt en verzamelden de leden zich rond 9.00 uur bij het Gildegebouw. Ruim 90 gildebroeders vertrokken om 9.30 uur, onder muzikale begeleiding van harmonie Kunst na Arbeid, naar onze vertrouwde plek onder de bomen bij de familie Garrido aan de Groeneweg, waar het koningschieten plaats vond. ’t Eerste schot werd gelost door de ‘oude’ koning, Fre ter Wiel. Na de volle ronde was de nieuwe koning direct duidelijk: Berthold Kleinpenning.  Er hoefde vervolgens alleen nog gestreden te worden om de 2e, 3e en 4e plek. Dit werden John van Ampting, Eef Böhmer en Lars Bisselink.

Na het koningschieten werd voor het Gildegebouw een vendelhulde voor de koning gebracht door Rens Kleinpenning. Hierna trok het gezelschap naar binnen, waar iedereen welkom geheten werd door Overste Pascal Kamperman. Na het openingswoord werden de 5 jubilarissen, Johan Berendsen, Jan Hoogland, Frans Kleinpenning, Hannie Hoogland en Teun Taken, allen 50 jaar lid, door Pascal toegesproken en kregen zij de versierselen behorend bij het 50-jarig lidmaatschap opgespeld. Hierna volgde het altijd weer gedenkwaardige moment van het inkopen van nieuwe leden. Dit jaar weer 3 Zeddammers die graag lid van ons Gilde willen worden. Met de hand op het gildeboek van honderden jaren oud en het uitspreken van de eed werden Ben van Ampting, Martijn van Ampting en Mark van Ampting, na het nuttigen van een glaasje jonge jenever in ons gilde opgenomen.

Ook zij mogen zich vanaf nu gildebroeder noemen. Staande op tafel werden zij door alle aanwezigen, onder leiding van onze eigen ‘Gildevinken’, uit volle borst toegezongen met het Oswalduslied. Na het feliciteren van de koning, de jubilarissen en de nieuwe leden sloot  de overste het officiële gedeelte af. Hierna was er tijd voor soep en broodjes voor de aanwezigen. Vanaf 14.00 uur stroomden ook de partners van de leden en overleden leden binnen, waarna het, in een bomvolle gildezaal, onder de muzikale begeleiding van ‘Trio XL’, een erg gezellige middag werd. Er werd zelfs ’s middags nog spontaan een oplaadmogelijkheid voor de scootmobiel van ons oudste lid Jan Weijers in elkaar geimproviseerd. Kortom, wederom een zeer geslaagde voorjaarskermis met wederom een zeer goede opkomst!

vorig artikel: Voorjaarskermis 4 juni 2018


Contactgegevens

St. Oswaldusgilde
Gildegebouw: Oude Doetinchemseweg 61
7038 BG Zeddam

Secretariaat: Schapenweg 36
7038 BV Zeddam

Tel. (Gildegebouw) 0314 - 651063
E-mail. info@oswaldus.nl
 
Kvk. 40120990