Voorjaarskermis 12 juni 2017

Op 12 juni jl. hebben we weer onze jaarlijkse voorjaarskermis gevierd, wederom met een doorlopend dagprogramma.

Om 6.30 uur werden de gildeleden en de rest van Zeddam door onze trommelaars gewekt en verzamelden de leden zich rond 9.00 uur bij het Gildegebouw. Zo’n 90 gildebroeders vertrokken om 9.30 uur, onder muzikale begeleiding van harmonie Kunst na Arbeid, naar het zandgat waar het koningschieten plaats vond. ’t Eerste schot werd gelost door de ‘oude’ koning, Rob Tomberg en meteen na een volle ronde was de nieuwe koning al bekend, doordat er slechts éénmaal een ‘11’ geschoten was en wel door Jos Berntsen. 2e, 3e en 4e werden (na kampen) Theo Berendsen (2), zijn zoon Bart (3) en Berthold Kleinpenning (4).

Na het koningschieten werd voor het Gildegebouw, onder toeziend oog van wethouder Tanja Loeff, een vendelhulde voor de koning gebracht door Rens Kleinpenning. Hierna trok het gezelschap naar binnen, waar iedereen welkom geheten werd door Overste Pascal Kamperman. Na zijn openingswoord werd overgegaan op een altijd weer gedenkwaardige gebeurtenis op onze jaarlijkse voorjaarskermis: het inkopen van nieuwe leden. Dit jaar maar liefst 12! Zeddammers die graag lid van ons Gilde willen worden! Met de hand op het gildeboek van honderden jaren oud en het uitspreken van de eed werden Cedric Bisselink, Niels Blecking, Sander Buiting, Harrie Duenk, Tom Geerdink, Hessel Heerings, Norbert Jansen, Leo Jansen, Tom Jansen, Jurge Menting, Hugo Span en Henny Welling, na het nuttigen van een glaasje jonge jenever in ons gilde opgenomen.

Ook zij mogen zich vanaf nu gildebroeder noemen. Staande op tafel werden zij door alle aanwezigen uit volle borst toegezongen met het Oswalduslied. Wethouder Tanja Loeff maakte van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen toe te spreken. Ze gaf aan het heel bijzonder te vinden deelgenoot te zijn geweest van deze bijzondere traditie, en tevens ook blij te zijn met de bijzondere positie die het gilde in de Zeddamse gemeenschap inneemt. Overste Pascal Kamperman bedankte vervolgens de wethouder voor haar aanwezigheid en mooie woorden en sloot het officiële gedeelte af. Hierna was er tijd voor soep en broodjes voor de aanwezigen. Vanaf 14.00 uur stroomden ook de partners van de leden en overleden leden binnen, waarna het, met maar liefst zo’n 150 aanwezigen, onder de muzikale begeleiding van ‘Kiep Movin’, een warme, maar erg gezellige middag werd. Kortom, wederom een zeer geslaagde voorjaarskermis met een zeer goede opkomst!

vorig artikel: 4 mei Comité onder de vleugels van 't Gilde


Contactgegevens

St. Oswaldusgilde
Gildegebouw: Oude Doetinchemseweg 61
7038 BG Zeddam

Secretariaat: Schapenweg 36
7038 BV Zeddam

Tel. (Gildegebouw) 0314 - 651063
E-mail. info@oswaldus.nl
 
Kvk. 40120990